Nepostupující porod pohledem Fyzioterapie funkce

odborný kurz přednostně určený pro porodní asistentky, fyzioterapeuty a lékaře (gynekology-porodníky)

Anotace:

Kurz se věnuje tématu nepostupujícího porodu a je vytvořen pro praktickou potřebu porodních asistentek, inspirací může být přítomným lékařům gynekologům-porodníkům. Teoretická i praktická část se prolíná klinickými zkušenostmi z fyzioterapie a z praxe přednášejícího lékaře porodníka. V teoretické části vymezíme pojem nepostupující porod a zkonfrontujeme preventivní faktory, které s nepostupujícím porodem souvisí. Zaměříme se na prevenci vyčerpání ženy u porodu a na práci s bolestí pomocí nefarmakologických metod. V praktické části bude věnován prostor polohování rodící ženy ve vztahu k dechu, představíme souvislosti poruch napětí svalů pánevního dna ve vztahu k porodnímu mechanismu. Taktéž se zaměříme na vyšetření mobility pánve rodící ženy a představení technik, které podporují tonizaci dělohy při porodu. Pozornost bude věnována i tomu, jak vyšetřit schopnost rodící ženy vytlačit a jak tuto schopnost při porodu podpořit.

!Podmínkou účasti pro fyzioterapeuty je mít absolvovánu odbornou část - tj. Fyzioterapie funkce u těhotných žen a u žen po porodu

Časový harmonogram kurzu (bude aktuálně upravován dle potřeby!): 

Teoretická část:

Faktory související s nepostupujícím porodem – zdůraznění těch, kterým lze z pohledu fyzioterapie předcházet

Prevence vyčerpání ženy u porodu

Práce s bolestí pomocí nefarmakologických metod/zvládání bolesti

Praktická část:

Prevence nepostupujícího porodu v rámci předporodní péče: prevence nepříznivého postavení a naléhání plodu (pozornost bude věnovaná i zadnímu postavení plodu), vyprazdňování, pánevní dno, psychoprofylaktická příprava ženy

Nepostupující porod v různých fázích porodu a možnosti řešení nefarmakologickými metodami s důrazem na potřeby a polohování ženy (první doba porodní – latentní, aktivní a přechodová fáze, druhá doba porodní) – praktický nácvik

Vyšetření mobility pánve a možnosti příznivého ovlivnění při porodu

Vyšetření schopnosti vytlačit a možnosti příznivého ovlivnění při porodu

Polohování a dech při porodu

Poporodní zajištění stability pánve

Datum a místo kurzu: nový termín bude teprve vypsán

Lektoři:

Mgr. Marika Bajerová – fyzioterapeutka (www.gynekologicka-fyzioterapie.cz, www.fyzioterapie-vzdelavani.cz, www.umeni-fyzioterapie.cz)

přizvaný gynekolog-porodník 

Cena: cena bude vypsána s novým termínem kurz určen s ohledem na náročnou praktickou část pro malou skupinu kurzantů

Elektronická přihláška: 

přihlášku k účasti (i náhradníci) vyplňte prosím zde: https://www.fyzioterapie-vzdelavani.cz/

Platba: Po vyplnění přihlášky Vás bude kontaktovat paní ekonomka a navede Vás k platbě. V případě nemožnosti účasti a nenalezení náhradníka kurzovné propadá 6 týdnů před konáním.

Informace, pořadatelka: Mgr. Marika Bajerová, prosím, raději mi pište SMS nebo email - v průběhu několika dní vždy odpovím (kancelářské hodiny mám pouze 1x týdně) info@rehabilitace-bajerova.cz, +420 728 959 344

 

Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář