Inflare a outflare dle Lewita a Greenmana

Mgr. Marika Bajerová

"Vnitřní a vnější klopení pánve - diagnostika INFLARE a OUTFLARE dle Lewita a Greenmana"

Pokud těhotnou ženu bolí v kříži, je důležité pátrat, kde je příčina potíží - zvláště udává-li těhotná žena v anamnéze pád na zadek či záda (i dlouhou dobu před početím).

Zjistíme-li palpačně (i aspekčně) asymetrii SIAS (spina iliaca anterior superior), je nutno terapeuticky přistupovat tak, abychom vyladili změnu napětí v měkkých tkáních, které asymetrii způsobují.

Pokud se jedna SIAS jeví jako laterálně uložená a palpačně oploštělá a druhá SIAS je uložena více mediálně a ční ventrálně, hovoříme o tzv. vnějším (OUTFLARE) a vnitřním klopení pánve (INFLARE). Viz. obrázek (Manipulační léčba, Karel Lewit, 2003).

Pracuji tak, abych optimalizovala napětí svalů, fascií i kůže a podkoží v oblasti břicha a adduktorů kyčle.V případě outflare je podbřišek pod danou SIAS spíše hypotonní, na druhé straně (inflare) spíše hypertonní. Pracuji v přístupu Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové.

Technika pro úpravu symetrie dle Lewita je geniálně jednoduchá a účinná - jsou to repoziční manévry pomocí PIR (postizometrické relaxace). Na straně outflare se použije repoziční manévr s polohováním jako do pozice vyš. lig. iliolumbale, s PIR do abdukce v kyčli. Na straně inflare je poloha shodná jako při Patrickově zkoušce a repoziční manévr postupuje s PIR do addukce v kyčli. Dle mé zkušenosti stačí opakovat 2-3x. Po terapii je nutno zjistit, zda došlo k úpravě napětí svalstva podbřišku a zda se SIAS symetrizovaly.

Posléze přidám fotografický záznam z této terapie.

Foto je z mého soukromého archivu. 

 

Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář