Pro lékaře

Vážený pane doktore, vážená paní doktorko,

přestože mé nestátní zdravotnické zařízení nemá uzavřené smlouvy s pojišťovnami a pacientky si hradí péči samy, potřebuji dle vyhlášky (viz vyhláška č. 55 o náplni činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků), aby pacientky odeslané na terapii ke mně, dostaly od lékaře (rehabilitačního lékaře, ortopeda nebo praktického lékaře nebo gynekologa) doporučení, které musí splňovat následující body.

Poukaz na vyšetření/ošetření FT
Poukaz v pdf
Poukaz si prosím vytiskněte a vyplňte v něm:
 • (1) Diagnózu
  základní a ostatní
 • (2) Stav vyžadující FT
  např. měkké a mobilizační techniky a kinezioterapie těhotné ženy dle Mojžíšové
  např. uvolnění svalů pánevního dna, mobilizace kostrče per rectum dle Mojžíšové
 • (3) Cíl, kterého má být dosaženo
  např. odstranění bolesti kříží a kostrče
 • (4) Rizika na straně pacienta
 • (5) Upozornění
 • (6) Datum, razítko a podpis požadujícího lékaře
Pokud nemůžete vyplnit Poukaz na vyšetření/ošetření FT, vypište prosím zprávu pro pacientku s výše uvedenými údaji. Děkuji.
Jaké terapie provádím?
Pracuji se ženami s dysfunkcemi pánevního dna (funkční sterilita, dysmenorhea, dyspareunie, stresová inkontinence aj.) s ženami v těhotenství a po porodu (péče o jizvu po SC, diastáza břišní, aj.).
S čím ženám pomáhám?
Potíže s otěhotněním

Ve své terapii se zaměřuji na léčbu funkční ženské sterility. Komplexní péče na pohybovém systému, tak jak mne naučila přímá žačka paní Mojžíšové - paní Hana Volejníková a jak mne dodnes inspiruje lektorka Fyzioterapie funkce paní Clara Lewitová, přináší své úspěchy u žen toužících po dítěti. Jakmile mám potřebné informace od gynekologa, případně dalších lékařů, provádím velmi podrobné vyšetření, které mne a konkrétní ženu navede, kam dále. Po pečlivém vyšetření následuje celistvě pojatá terapie, která je u ženy načasovaná od konce menstruace do nástupu ovulace. Takto se setkáváme cca 60-90 minut každý měsíc. 

Maminky, které plánují otěhotnět, by měly své tělo na těhotenství a porod připravit ještě před otěhotněním. Změny (nejen) na pohybovém aparátu vzniklé nesprávným užíváním sebe sama v průběhu soukromého i pracovního života, mohou být příčinou mnoha pozdějších potíží. Nejen tedy užívání "před-těhotenských vitamínů", ale hlavně správné užívání sebe sama, vnímání sebe a miminka - vzájemné vnímání se - je pro zdravé a šťastné těhotenství zásadní. Tomuto vnímání se může naučit každá žena i muž.

Aby se mohlo dítě počít, je k tomu zapotřebí zdravý pár. Není proto výjimkou, že spolu s ženou přichází na vlastní terapii také její muž. Nemálo potíží se skrývá právě v potížích, které jsme schopni na úrovni pohybového aparátu u mužů vidět.

Vše probíhá za diskrétních podmínek s ohledem na citově bolestné téma ženy a muže. Při léčbě využívám také bylinných a aromaterapeutických preparátů, které se snažíme spolu s Vámi citlivě navolit.

Terapie žen v těhotenství

Pracuji s těhotnými ženami, které se potýkají s potížemi na pohybovém systému - bolesti zad, kříží, kostrče, symfýzy, bolesti hlavy, kyčlí, dušnost, aj. Praxe ukázala, že díky optimalizaci napětí svalů pánevního dna (per rectum) a okolních měkkých tkání, díky zlepšení celkového nastavení těla a zlepšení vnímání svého těla, se výrazně zkracuje první doba porodní a usnadňuje druhá doba porodní (ženy porodí bez zranění na tkáních hráze). Pro přípravu k porodu je nutné, aby mne žena začala navštěvovat nejpozději od 34. týdne těhotenství. Optimálně s ženami pracuji od prvních týdnů těhotenství.   

Stresová inkontinence

V léčbě úniku moči stresového typu je fyzioterapie na prvním místě. Správný klidový tonus, dechový cyklus a reakce na zátěž jsou základní pilíře, se kterými pracuji. Léčba je komplexní, nezaměřuje se pouze na stahy svalů pánevního dna.  

Terapie žen po porodu

Po porodu učím ženy, jak pečovat o jizvy po porodu císařským řezem či po operativním vedení vaginálního porodu s poraněním hráze a svalů pánevního dna, jak pracovat s diastázou břišní, jak si pomoci při poporodních bolestech symfýzy i kostrče, apod. Zaměřuji se na terapii stresových inkontinencí a bolestivé stavy pohybového systému.

Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář