Jak jsem se stala fyzioterapeutkou a co pro mě má práce znamená

Můj příběh

Jmenuji se Marika Bajerová a jsem fyzioterapeutka. Před 22 lety jsem se seznámila s mým mužem a provdala se do ryze rehabilitační rodiny, čímž se fyzioterapie stala mou každodenní součástí.

Jako magistra fyzioterapie pracuji 17 let. V roce 2007 jsem vystudovala pětileté magisterské studium na Katedře fyzioterapie a algoterapie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci. Určité události v mém životě mne před 14 lety navedly na cestu gynekologické fyzioterapie, kterou se od té doby intenzivně zabývám. Tuto cestu mně mj. ukázaly právě samotné ženy s rozličnými potížemi (nemožnost otěhotnět, bolesti v těhotenství, poporodní potíže, bolestivá menstruace, endometrioza, chronické pánevní bolesti aj.), které mne začaly na fyzioterapii navštěvovat a kterým jsem dokázala pomoci. Roku 2010 jsem založila Nestátní zdravotnické zařízení Gynekologické fyzioterapie v Příboře, kde působím většinu pracovního týdne dodnes. 

Po porodu mých dětí jsem prožila, co se děje v lidském těle při tak náročném procesu a má osobní zkušenost mi pomohla lépe funkční souvislosti pochopit.

Jsem povahou studijní typ, nesmírně ráda přijímám nové informace a pokud dávají smysl, prokládám je do své práce. Setkala jsem se na mnoha kurzech a seminářích, konferencích s českými i zahraničními fyzioterapeuty a lékaři, porodními asistentkami a ostatními odborníky, kteří se na mé práci podepsali, čehož si velmi cením a za což děkuji. Čerpám z poznatků práce Ludmily Mojžíšové (zkušenosti mi předala její žačka paní Hana Volejníková), která gynekologické rehabilitaci předala velmi cenné a stále aktuální zkušenosti, přesto je důležité a nutné posouvat je dále s poznatky současné praxe. Velmi vděčím inspirující učitelce a fyzioterapeutce Bc. Claře Lewitové, díky které se mi otevřely dveře do smysluplného pojetí fyzioterapie a díky ní jsem pochopila další tvůrčí souvislosti, které mi pomáhají v terapii. V roce 2016 jsem se stala žačkou Clary Lewitové a učila jsem se její učení Fyzioterapie funkce intenzivních 5 let.

Mnoho se učím od samotných žen, které mne vyhledávají. Díky jejich spolupráci mohu lépe chápat některé souvislosti a zlepšovat svou práci. 

V roce 2020 jsem byla přijata na specializované centrum, gynekologicko-porodnickou kliniku FNO, do týmu lékařů a porodních asistentek, pod vedením přednosty doc. Ondřeje Šimetky. Zde jsem získala mnoho potřebné praxe a zkušeností.

V týmu GPK FNO jsem pracovala od září 2020 do srpna 2022. Kromě lůžkové a ambulantní péče o ženy těhotné a po porodu (s vedoucím lékařem porodnice MUDr. Richardem Špačkem), jsme vytvářeli poradnu pro ženy s endometriozou a chronickou pánevní bolestí (ve spolupráci s MUDr. Janem Kümmelem). Jsem za tento krok moc ráda. A jsem velmi vděčná všem, kteří se mnou dennodenně pomáhali rozšiřovat spektrum poskytované péče na této klinice. 

V prosinci 2022 jsem byla přijata coby vedoucí úseková fyzioterapeutka na lůžkovou i ambulantní péči největší kliniky a porodnice v ČR - do porodnice v Brně. Vedu a vzdělávám tým 7 odborných a specializovaných fyzioterapeutek. Předávám tímto kolegyním své nabyté zkušenosti, dovednosti a postoje. Vytvořili jsme ve spolupráci s vedením kliniky GPK (přednosta doc. Vít Weinberger a primář doc. Lukáš Hruban) a vedoucím fyzioterapeutem dr. Filipem Dosbabou "Centrum gynekologické fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví". V porodnici na Obilním trhu v Brně jsme založili "Ambulanci Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví", kde se zaměřujeme na závažné stavy v těhotenství, závažné stavy po porodu a u gynekologických (např. endometrioza) a onkogynekologických onemocnění. Je to velký projekt, který též bude sloužit jako výukové centrum pro specializaci fyzioterapeutek do prostředí Gynekologicko-porodnických klinik a porodnic nejen na úrovni ČR. O tuto péči je ze stran lékařů, porodních asistentek, a hlavně žen stále větší zájem. Jsem moc ráda, že postupně rozšiřujeme síť fyzioterapeutek schopných poskytovat tuto odbornou péči a podílet se tak na navýšení kvality života mnoha žen.

Specializovanou ambulanci lékaře a fyzioterapeuta se zaměřením na gynekologii a porodnictví jsme též otevřeli v březnu 2023 v porodnici Fifejdy (Městská nemocnice Ostrava), kde jsem zvána pro klinické konzultace vybraných stavů v těhotenství (těhotné s vybranými stavy v ortopedii, traumatologii, revmatologii, urogynekologii, aj.), ženy po porodu se závažným poraněním hráze a svalů pánevního dna aj. Konzultací jsem přítomná osobně společně s MUDr. Karlem Fouskem a vedoucí lékařkou porodních sálů MUDr. Ivou Staňovou. Zaučuji zde i další kolegyně fyzioterapeutky.

Podílela jsem se, od roku 2021, na výuce specializované části gynekologické fyzioterapie coby asistentka na Ostravské Univerzitě (Lékařská fakulta, Ústav rehabilitace). Od roku 2007 do roku 2020 jsem pravidelně přednášela studentům magisterského oboru katedry fyzioterapie na FTK, Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2020 jsem byla asistentkou na Ústavu porodní asistence, FZV Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2022 jsem byla nominována a zvolena do Výkonného výboru Unie fyzioterapeutů České republiky www.unify-cr.cz. Mým cílem v UNIFY je pomoci kolegům zajistit autonomii fyzioterapeuta (odstranění povinnosti mít doporučení od lékaře, navázat fyzioterapii čistě a jen na jednotlivé odbornosti), zajistit přímý přístup k fyzioterapii a zefektivnit odbornou specializovanou péči ženám a prohloubit spolupráci s odborníky medicíny.

Byla jsem Ministerstvem zdravotnictví ČR požádána do projektu zavedení fyzioterapie do porodnictví, coby poradce za gynekologickou fyzioterapii do připravovaného Konceptu péče o matku a dítě v těhotenství, během porodu a po porodu. 

Společně s UNIFY ČR a ČGPS ČLS JEP připravujeme vzdělávání fyzioterapeutů v gynekologii a porodnictví s garancí těchto dvou organizací a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pravidelně školím kurzy pro fyzioterapeuty, lékaře a porodní asistentky. Vzdělávám ve fyzioterapii, gynekologii a porodní asistenci. Pořádám odborné multioborové konference od roku 2010. Aktuálně pořádáme v Brně mezinárodní, odbornou a multioborovou Konferenci Women's Health Physiotherapy CZ - www.konference-whp.cz

Momentálně intenzivně proškoluji celé porodnické týmy v ČR a na Slovensku přímo v porodnicích na kurzu "Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky" - viz www.fyzioterapie-vzdelavani.cz

O všech svých aktivitách informuji na FB Gynekologická fyzioterapie Mgr. Marika Bajerová. 

Mou snahou je funkční přístup k pacientovi, člověku, ženě i muži. Snažím se o mezioborovou spolupráci, proto mé klientky a klienti ví, že komunikaci s ostatními specializovanými zdravotníky mnohdy považuji za klíčovou. Díky spolupráci s gynekology, porodními asistentkami, psychology, rehabilitačními, praktickými lékaři, ortopedy a neurology můžeme ženám poskytnout komplexní péči. 

Můj přístup k práci mne také navedl na myšlenku zhmotnit cenné zkušenosti významných odborníků klinické praxe do pravidelně vydávaného periodika, které se dotýká jednoho aktuálně řešeného tématu a poukáže tak třeba na význam mezioborové spolupráce. V únoru 2016 jsem se stala šéfredaktorkou odborného časopisu Umění fyzioterapie http://www.umeni-fyzioterapie.cz/ 

Ano, obor fyzioterapie považuji za UMĚNÍ a jsem šťastná za tuto práci, která mi přináší radost a kterou můžu rozdávat dále, právě také Vám.

Profesní životopis:

Mgr. Marika Bajerová (roz. Kožušková), fyzioterapeutka

ODBORNÁ VZDĚLÁNÍ

2007 - státní magisterská zkouška oboru fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné kultury

2005 - státní bakalářská zkouška oboru fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné kultury

2022 - dosud - vedoucí fyzioterapeutka Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví na GPK, v porodnici na Obilním trhu v Brně 

2022 – dosud - členka Výkonného výboru UNIFY ČR

2016 - dosud šéfredaktorka odborného časopisu Umění fyzioterapie http://www.umeni-fyzioterapie.cz/

od roku 2010 - dosud - specializace na gynekologickou fyzioterapii v Nestátním zdravotnickém zařízení Mgr. Marika Bajerová, Příbor 

2016 - 2020 - asistentka při výuce kurzů Fyzioterapie funkce Bc. Clary Lewitové

2008 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydáno Ministerstvem zdravotnictví České republiky

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

2021 - 2022 – magisterské studium Ústav rehabilitace, LF, Ostravská Univerzita

2020 – 2021 – magisterské studium Ústav porodní asistence, FZV, Univerzita Palackého v Olomouci

2007 - 2020 - magisterské studium fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, Katedra fyzioterapie, od roku 2012 externí spolupráce

2013 - 2014 - bakalářské studium Ostravská Univerzita, Lékařská fakulta, Obor ergoterapie (problematika tejpování v ergoterapii), externí spolupráce

2020 - magisterské studium Ostravská Univerzita, Lékařská fakulta, Obor fyzioterapie, externí spolupráce

2016 – 2020 výuka kurzů Fyzioterapie funkce (Forma-funkce-facilitace, Pohyb a stabilita, Vnitřní prostory a dýchání) pro fyzioterapeuty a lékaře

od roku 2019 - lektorka kurzu Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu - pro fyzioterapeuty, lékaře a porodní asistentky 

Od roku 2021 - dosud – lektorka kurzů „Nepostupující porod pohledem porodníka a fyzioterapeutky“ a „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“ – školeno v porodnicích:

7.6.2021 - Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, porodnice Uherské Hradiště 

17.8.2021 - Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, Praha

15.9.2021 - Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, Praha

14.10.2021 - Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, porodnice Krnov

2.12.20201 - Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, Jihočeská Univerzita České Budějovice

13.12.2021 - Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, porodnice Příbram

15.1.2022 – Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“ porodnice FN Bulovka, Praha

11.3.2022 – Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, porodnice Rakovník

17.3.2022 – Seminář „Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky“, porodnice FN Brno

20.5.2022 – Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Nymburk

3.6.2022 – Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Kroměříž

2.9.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Vinohrady, Praha

23.9.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Vsetín

27.9.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Šumperk

7.10.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, Ústav péče o matku a dítě, porodnice Podolí, Praha

13.10.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Zlín

21.10.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Plzeň

4.11.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Chrudim

18.11.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Česká Lípa

2.12.2022 - Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Fifejdy, MNO Ostrava

9.12.2022- Seminář „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Havířov

6.1.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Frýdek-Místek

20.1.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Vyškov

24.2.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Břeclav

10.3.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice ÚPMD Podolí, Praha

24.3.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Prešov

14.4.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Prostějov

25.4.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Ústí nad Orlicí

25.5.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Bulovka

30.5.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Kolín

8.6.2023 „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Brno

15.6.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, Bánská Bystrica

28.9.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Banská Bystrica

6.10.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Písek

20.10.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Opava

26.10.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice FN Most a porodnice CPA Litoměřice

30.10.2023 - „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“, porodnice Karviná

 

Od roku 2023 - dosud – lektorka kurzů „Evidence based přístup k prevenci vzniku viscerálních adhezí a péče o ránu a vznikající jizvu po SC a porodním poranění hráze" – školeno v porodnicích:

9.3.2023 - „Evidence based přístup k prevenci vzniku viscerálních adhezí a péče o ránu a vznikající jizvu po SC a porodním poranění hráze" porodnice FN Bulovka

25.3.2023 - „Evidence based přístup k prevenci vzniku viscerálních adhezí a péče o ránu a vznikající jizvu po SC a porodním poranění hráze" porodnice FN Prešov, porodnice Stará Ĺubovňa

15.4.2023 - „Evidence based přístup k prevenci vzniku viscerálních adhezí a péče o ránu a vznikající jizvu po SC a porodním poranění hráze" porodnice Prostějov, Přerov, Šternberk

22.6.2023 - „Evidence based přístup k prevenci vzniku viscerálních adhezí a péče o ránu a vznikající jizvu po SC a porodním poranění hráze" porodnice Fifejdy, FM, Vítkovice, Havířov

 

od roku 2019 - lektorka kurzu Porodní poranění hráze - pro fyzioterapeutky a porodní asistentky

2011 - 2016 lektorka následujících odborných kurzů:

    Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (dle data a místa konání):

    duben 2011 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    červen 2011 - Nemocnice Šternberk a Psychiatrické léčebny Šternberk

    červen 2011 - Odborný léčebný ústav Paseka

    listopad 2011 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    prosinec 2011 - Nemocnice Prostějov

    leden 2012 - Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

    únor 2012 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    březen 2012 - Léčebná rehabilitace Mgr. Jany Minářové v Novém Jičíně

    květen 2012 - Fakultní nemocnice v Olomouci

    červen 2012 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    září 2012 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    listopad 2012 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    září 2013 - Rehabilitace Hlučín

    říjen 2013 - Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

    listopad 2013 - Nemocnice Uherské Hradiště

    prosinec 2013 - Katedra rehabilitace, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě

    prosinec 2013 - Lázně Luhačovice 

    březen 2015 - Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení ergoterapie

    duben 2015 - Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

    květen 2015 - Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

    červen 2015 - Nemocnice Kroměříž, Oddělení rehabilitace

    září 2015 - Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

    říjen 2015 - Rehabilitační ústav Hrabyně, oddělení rehabilitace

    prosinec 2015 - Fakultní nemocnice Ostrava, Rehabilitační oddělení

    leden 2016 - Fakultní nemocnice Ostrava, Rehabilitační oddělení

    březen 2016 - Rehabilitační ústav Hrabyně, oddělení ergoterapie

    březen 2016 - Nemocnice Český Těšín, oddělení rehabilitace

    duben 2016 - Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

    listopad 2016 - Rehabilitační ústav Chuchelná, oddělení ergoterapie

 

    Dynamictaping ve fyzioterapii (dle data a místa konání):

    květen 2012 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    září 2012 - Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, KFA

    září 2012 - Psychiatrická léčebna Šternberk

    prosinec 2012 - kolektiv Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava

    leden 2013 - rehabilitace Mgr. Jana Minářová, Nový Jičín

    srpen 2013 - NZZ Fyzioterapie Mgr. Marika Bajerová, Příbor

    září 2013 - Městská nemocnice Ostrava, oddělení FBRL

    říjen 2013 - Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec

    listopad 2015 - Soukromá klinika LOGO, s.r.o., Brno

    prosinec 2015 - Fakultní nemocnice Ostrava, Rehabilitační oddělení

 1. 1. 2009 Demonstrace pacienta s algickým syndromem –téma „Klinický význam jizvy u pacientky po ablaci prsu“ – kurz pro lékaře vedený prof. Opavským v Olomouci
 2. 5. 2009 Demonstrace pacienta s algickým syndromem – téma „Pseudo-coxartróza u pacienta s low back pain“ - kurz pro lékaře vedený prof. Opavským v Olomouci 

 

ZAMĚSTNÁNÍ DŘÍVĚJŠÍ a SOUČASNÉ, STÁŽE:

Současné:

NZZ Fyzioterapie Mgr. Marika Bajerová od r. 2010, Příbor – dosud

FN Brno, vedoucí fyzioterapeutka Centra specializované fyzioterapie u vybraných stavů v gynekologii a porodnictví, GPK a porodnice Obilní trh Brno, RHO FN Brno – od prosince 2022 – dosud

MNO porodnice Fifejdy - konzultantka v ambulanci specializované péče v těhotenství

 

Dřívější zaměstnavatelé:

Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava 2020 – 2022

Lékařská fakulta, Ústav léčebné rehabilitace, OU 2021 - 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, Katedra fyzioterapie, od roku 2007-2012

Univerzita Palackého v Olomouci, FZV, Ústav porodní asistence, 2020-2021

Rehabilitace Eva Bajerová, Příbor

Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná

Rehacentrum Bc. Kateřina Malichová

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže Košumberk

Lázně Darkov, Karviná

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Léčebná rehabilitace Bc. Hana Burdová, Studénka

R.R.R. centrum léčby bolestivých stavů, Olomouc

Nemocnice Frýdek-Místek

 

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY:

24.10.2023 – odborný kurz „Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na oblast pánevní“, PhDr. Petr Bitnar, Ph.D., FN Brno

4.6.2023 – odborný workshop „Prevence a management porodního poranění análního svěrače“, Sjezd ČGPS ČLS JEP Karlovy Vary, prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D., prof. Khaled Ismail, MD, PhD, doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

19.-20.5.2023 – Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkce pánevního dna, prof. Mélanie Morin, PT., Ph.D., Praha

30.3.2023 - odborný kurz "Viscerální manipulace", PhDr. Petr Bitnar, Ph.D., FN Brno

19.-20.10.2021 – odborný kurz „Porod koncem pánevním a porod dvojčat“, Barbara Kosfeld, Praha

21.-22.10.2021 – odborný kurz „Úloha lékaře při podpoře zdravého přirozeného porodu“, Barbara Kosfeld, Praha

17.-19.11.2021 – odborný kurz „Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství“, Jöry Pauwels, Inge Schuermans, Praha

2019 "Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům", Susan L. Chapelle, RMT, MBA, Praha

2018 "Funkční tape v běžné praxi" pod vedením Mgr. Marka Krále, CKP - Sámova, Praha

2016 „Forma - funkce - facilitace“ pod vedením Bc. Clary - Marie Heleny Lewitové, Mgr. Jitky Holubcové, CKP - Dobřichovice

2016 „Pohyb a stabilita“ pod vedením Bc. Clary - Marie Heleny Lewitové, CKP – Dobřichovice

2016 „Vnitřní prostory a dýchání“ pod vedením Bc. Clary - Marie Heleny Lewitové, CKP - Dobřichovice

2016 „Klinické konzultace“ pod vedením Bc. Clary - Marie Heleny Lewitové, CKP - Sámova, Praha

2013 "Certifikovaný kurz cvičení metody Pilates s licencí" pod vedením doc.PhDr. Evy Blahušové, Csc

2012 "Kinesio taping - trainig course for instructor" pod vedením Massima Marrucci, v Prato (Itálie, Sixtus - Dream K)

2011 "Dynamic Tape - training course for instructor" pod vedením Nigela Kaufmana (Darmstadt, Německo)

2011 "Dynamic Tape - training course for instructor" pod vedením Ryana Kendricka, MPhySt, BPhty z Austrálie (Praha)

2010 „Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové“ pod vedením Hany Volejníkové ve Frýdku-Místku

2010 „Ošetření svalů pánevního dna (terapie funkční ženské sterility) metodou Ludmily Mojžíšové“ pod vedením Hany Volejníkové v Klímkovicích

2010 „KinesioTaping – Basiscourse“ pod vedením Christiana Röhrse (Německo, Donauakademie)

2010 „Mobilizace SI kloubu a bederní páteře metodou Ludmily Mojžíšové“ pod vedením Hany Volejníkové, Klimkovice

2010 „Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové“ pod vedením Hany Volejníkové, Klimkovice

2010 "KinesioTaping - Advance course" pod vedením Christiana Röhrse (Německo, Donauakademie)

2009 Odborný kurz „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“ po vedením Mgr. Markéty Gerlichové v Praze

2009 „PNF v klinické praxi“ pod vedením Mgr. Petry Bastlové v Olomouci

2009 Odborný kurz „Vývojová kineziologie – diagnostika a terapie hybných poruch“ pod vedením Doc.PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. v Praze

2008 Odborný kurz „Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu“ pod vedením Doc. MUDr. Jaroslava Jeřábka a Mgr. Ondřeje Čakrta v Praze

2008 Certifikát kurzu „Metodika senzomotorické stimulace – senzomotorika, stabilizace, stabilita“ pod vedením PhDr. Aleny Herbenové (2 části) v Praze

2008 Certifikát kurzu „PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace“ pod vedením Mgr. Petry Bastlové v Olomouci (3 části)

2007 „Kurz Vojtovy metody“ – část A v RL-corpus v Olomouci

2007 „Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody“ pod vedením Zuzany Frankové v Praze

2007 workshop „Alexandrova metoda“ pod vedením Mgr. Šárky Provazníkové

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH:

21.-22.9.2023 Konference Rodíme se 2023, 1.LF UK a FN Bulovka Praha, 1. přednáška Propojení fyzioterapie a gynekologie a porodnictví, 2 přednáška Koncept rané fyzioterapeutické péče o závažná porodní poranění na GPK FN Brno

15.-16.9.2023 – Sjezd UNIFY ČR, Brno, Jak může fyzioterapeut podpořit fyziologii porodu?

1.-4.6.2023 Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí, Karlovy Vary – - Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví, sekce lékařská sekce porodních asistentek „Diastáza břišních svalů v těhotenství, při a po porodu“

12.5.2023 2. Celostátní konference porodní asistence, Brno, Koncept rané fyzioterapeutické péče u závažných porodních poraněních na GPK FN Brno

6.5.2023 5. Celostátní odborná konference pro porodní asistentky a studentky s mezinárodní účastí, FZV, UP v Olomouci s přednáškou "Diastasis recti abdominis v těhotenství, během porodu a po porodu pohledem EBM a klinické fyzioterapie."

28.-29.4.2023 ORTOREHA ortopedicko-fyzioterapeutická konference, Ostrava s přednáškou "Význam kyčle při porodu. Fraktura kostrče během porodu - vybrané kazuistiky."

11.-12.11.2022 Odborná konference pro sestry a porodní asistentky „1. Trenčianská vedecká konferencia pre sestry a porodné asistentky“ Trenčín s přednáškou „EBM přístup k pooperačním adhezím a viscerálním srůstům“

22.10.2022 V. kongres České komory porodních asistentek, Plzeň, s přednáškou „Podpora přirozeného porodu po předchozím závažném poranění hráze pohledem fyzioterapeutky“

15.-17.6.2022 Odborná konference „POROD 2022“ Ostrava s KEY NOTE LECTURE přednáškou „Současné ženské tělo a jeho připravenost k porodu“ a „Modelová kazuistika: možnosti fyzioterapie v průběhu porodu“

7.5.2022 Odborná konference pro porodní asistentky Olomouc s přednáškou „Příprava těhotné ženy k porodu po předchozím poranění hráze z pohledu fyzioterapeutky“

21.4.2022 Odborná konference Edukační den porodní asistence, Ostrava s přednáškou „Evidence based přístup k pooperačním adhezím a viscerálním srůstům v gynekologické fyzioterapii“

17.9.2021 – Odborná konference - Výroční sjezd UNIFY, Brno s přednáškou „Význam fyzioterapeutického vyšetření při konzultaci těhotné s frakturou kostrče ohledně způsobu vedení porodu“ 

8.10. 2021 Odborná konference Fyzioden FN Brno s přednáškou „Nepostupující porod“

25.-27.11.2021 Odborná konference SNGP Liberec s přednáškou „Význam fyzioterapeutického vyšetření při konzultaci těhotné s frakturou kostrče ohledně způsobu vedení porodu“ 

10.10.2019 Odborná konference FyzioDen Brno, FN Brno - téma "Příprava těhotné ženy k

porodu z pohledu fyzioterapeutky"

listopad 2018 Odborná konference Umění fyzioterapie 2018 - Nový Jičín - téma "Fyzioterapie v těhotenství"

 1. 6. 2016 Odborná konference - Absolventská konference FTK, Univerzita Palackého v Olomouci - téma "Dětská noha"
 2. 6. 2016 Odborná konference - Umění fyzioterapie 2016 - Nový Jičín - téma "Dětská noha"
 3. 9. 2011 Odborná konference - Umění fyzioterapie 2011 - Nový Jičín - téma "Kineziotaping ve fyzioterapii - ovlivnění fascií"
 4. 5. 2011 Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP v Luhačovicích – téma „Kineziotaping při léčbě jizvy“
 5. 11. 2010 Odborná konference - Aktuality ve fyzioterapii 2010 - Olomouc - téma "Terapeutické možnosti kineziotapingu ve fyzioterapii"
 6. 10. 2010 Odborná konference - IV. Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty – Ostrava – téma „Vliv stáří na somatosenzorický systém“
 7. 6. 2010 XXXIX. Den zdravotníků – Třinec – téma „Kazuistika – dysfagie u funkčních a strukturálních poruch krční páteře jakožto projev vertebroviscerálního syndromu“
 8. 5. 2010 Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP v Luhačovicích – téma „Dysfagie s cervikogenní etiologií a její terapie“
 9. 11. 2008 Odborná konference „Aktuality ve fyzioterapii 2008“ na téma „Obtížně zvládané stavy ve fyzioterapii“ s přednáškou „Polykací obtíže jako dominantní příznak u degenerativních změn krční páteře“ v Olomouci
 10. 5. 2008 Mezinárodní konference - VI Miedzinarodowa konferencja studenckich kól naukowych i mlodych pracowników nauki „Ruch jako lek“ s přednáškou „Effect of Single Session Real and Placebo Acupressure on Timing of Stabilizing Muscles of the Knee Joint during Movement Tasks“ v Glucholazech
 11. 12. 2007 „Aktivní v každém věku“ s přednáškou „Funkční vyšetření svalového systému ve středním a seniorském věku“ v Olomouci

 

PASIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH:

 1. 4. 2016 Odborná mezinárodní konference ku příležitosti nedožitých 100. narozenin pana prof. Lewita
 2. 1. 2010 Forum kineziologie ´010, Olomouc
 3. 4. 2009 Odborná konference „Proaktivní fyzioterapie“ v Ostravě
 4. 9. 2008 Odborná konference Zlín 2008 – „Fascie a psychosomatika“
 5. – 21. 6. 2008 II. Absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury v Olomouci
 6. 3. 2008 Odborná konference „Rehabilitace v kardiologii“ v Brně
 7. 10. 2007 Odborná konference „Aktuality ve fyzioterapii“ v Olomouci

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

2017 Umění fyzioterapie - č. 5 - Terapie jizvy po porodu císařským řezem

2019 Umění fyzioterapie - č. 8 - Tvrdnutí břicha v těhotenství pohledem fyzioterapeutky 

2022 Umění fyzioterapie – č. 14 – Raná péče o pánevní dno a hráz po porodním poranění

 

ÚČAST V MÉDIÍCH:

13.5.2022 – živé vysílání pořadu Sama doma, Česká televize, s tématem „Fyzioterapie v těhotenství a po porodu“

9.9.2021 – živé vysílání pořadu Sama doma, Česká televize, s tématem „Fyzioterapie v těhotenství“

5.4.2021 – živé vysílání pořadu Lékárna, Český rozhlas Ostrava s tématem „Gynekologická fyzioterapie“

9.9.2021 - živé vysílání pořadu Lékárna, Český rozhlas Ostrava s tématem „Metoda Ludmily Mojžíšové“

 

Má terapie očima pacientek

K paní Bajerové jsem se dostala na doporučení své duly kvůli úporným bolestem zad zhruba v 8. měsíci těhotenství. Přesto, že měla plný diář, ihned mne přijala a byla tak vstřícná už po celou dobu. Přistupovala ke mně a mému tělu s respektem a ženskou přirozeností, věděla, kam „sáhnout“, aby mi od bolesti beder ulevila a věděla, které cviky mi individuálně pomohou a které ještě budu schopna v pokročilém stupni těhotenství zvládat.

Cítila jsem k ní od počátku velkou důvěru, a proto jsem  přistoupila i na tak intimní terapií, jakou je uvolňování pánevního dna přes konečník. Což mělo ve výsledku úžasný vliv na porod mé dcerky, která přišla na svět zcela přirozeně, za 2h od příjmu do porodnice.

Marika dokázala z mého z těla vyčíst i emocionální a mentální nastavení. Mé první těhotenství skončilo předčasně ve 32. týdnu císařským řezem, takže jsem se zařekla, že dcerku donosím do konce. Toto rozhodnutí však ke konci těhotenství bylo více kontraproduktivní, než užitečné, protože jsem se tak „zamkla“ na sedm západů a mé tělo nebylo dostatečně uvolněné. Sama jsem toto nevnímala, až mne na to přivedla právě Marika a s mým souhlasem toto pak sdílela i s mou dulou, aby i ona věděla, kde ještě mě uvolnit nejen tělesně, ale také mentálně.

Kdybych ještě někdy byl znovu těhotná, rozhodně bych na terapii k Marice chodila již od počátku, protože dokáže tělo nastávající maminky skvěle připravit, a to vždy s úsměvem a laskavostí.

Lucie Máchová - klientka

S manželem jsme se tři roky snažili, abychom měli miminko. Pořád se nám to nedařilo, tak jsme se rozhodli, že je asi už nejvyšší čas zajít někam do centra asistované reprodukce a nechat si pomoci. Hlavně jsme se chtěli dozvědět, proč se nám to nedaří. Z výsledků vyšetření však vyplynulo, že je u nás vše v pořádku. Manžela napadlo, že bychom ještě k tomu mohli zkusit fyzioterapii. V Příboře se tím zabývala moje kamarádka Marika a tak jsme se domluvili na termínu. Chodila jsem k ní na terapie pravidelně asi tři měsíce. Při prvním setkání jsem zjistila, že nemám správné nastavení těla - problém s bederní páteří. A v tom byl asi ten "zakopaný pes". Marika se mi maximálně věnovala a kromě učení cviků vymýšlela, jak by mi pomohla rozhýbat má ztuhlá bedra. Vycházela mi vstříc, jak jen mohla a ještě den před zákrokem (inseminace) mě "zkontrolovala" a povzbudila mě v tom, že je vše, jak má být! A taky bylo. Hned na první pokus jsem otěhotněla a dneska je staršímu synovi už 7 let. Druhé dítě jsme potom počali přirozeně bez cizí pomoci! Velký dík Marice, že je skvělá odbornice, ale i dobrá kamarádka. Děkuju!

Jana Teichmanová - klientka

Navštívila jsem Mariku Bajerovou v době, kdy jsem trpěla bolestmi bederní páteře a plánovala jsem podruhé otěhotnět. Měla jsem obavy, aby mě bolesti neprovázely celé těhotenství nebo aby mi nekomplikovaly otěhotnění. Velice příjemně mě překvapil Maričin vstřícný a přátelský přístup. Při procedurách jsem se cítila relaxovaně a co se týče odbornosti při ošetření, Marika si získala mou plnou důvěru.
Po ošetření jsem se cítila uvolněně a bolesti zad brzy odezněly. Na druhou proceduru jsem přišla, ač nevědomky, již těhotná. Služby Mariky Bajerové bych zcela jistě doporučila dále.

Markéta Laštovicová - klientka

Do péče Mariky Bajerové jsem se dostala v roce 2012, když se nám s manželem již delší dobu nedařilo otěhotnět. Její přístup byl vždy velmi citlivý a jednou mě její péče zachránila i od operace, která mi hrozila při komplikacích po revizi dělohy. Nicméně díky ní se ukázalo, že operace není nutná – stačilo uvolnit svaly pánevního dna a problém se vyřešil sám. Její práci mi pak pochvaloval i můj gynekolog. Za mě tedy můžu Mariku všem doporučit!

Zdenka Libišová Svobodová - klientka

K Marice jsem přišla kvůli nápravě mého těla, kvůli celkové terapii, která (jak jsem doufala) by mi pomohla k otěhotnění. Po třech návštěvách během třech měsíců se opravdu povedlo:-).

Každé setkání pro mě bylo velmi příjemné. Marika je nejen úžasný člověk, je milá, vstřícná, ale hlavně profesionál s velkými znalostmi a dovednostmi. 

Po každé návštěvě jsem se citila uvolněná a nabitá pozitivni energií. Díky Marice jsem následném těhotenství věděla, že je vše tak, jak má být a mé tělo se pomalu připravuje na porod. Jsem přesvědčená, že díky její péči a radám byl porod tak krásný a rychlý:-). Děkuji.

Hana Hrnčířová - klientka

Marika je laskavá,trpělivá, naslouchající,citlivá,vnímavá, inspirativní...rehabilituje tělo i duši:-) Na Marice si cením, že vnímá problematiku fyzioterapie komplexně a poradí, ne jen jak cvičit, ale i např. jaké bylinky pomohou na neduhy cyklu. Pomohla mi již několikrát a v podstatě mě provází léta v různých fázích ženství. Nejprve v rámci cvičení dle Feldenkreise a Pilates, pak s běžnými bolestmi zad z nevhodného nošení dítěte, na konci druhého těhotenství s přípravou na porod. Naposledy jsem vyhledala Maričinu pomoc při bolestech způsobených vychýlením kostrče po druhém porodu. A jsem ráda, že jsem ošetření podstoupila, úleva přišla okamžitě...Děkuji!

Gabriela Zámišková - klientka

Terapie u paní Mariky Bajerové – co říci? Příjemné, voňavé a inspirující prostředí, velká důvěra v terapeutku a hlavně následný efekt terapie ve smyslu úlevy od bolesti. A jako bonus - povzbuzení a inspirace k tomu, že člověk má chuť aktivně pro své tělo něco udělat, nespoléhat se na léky, ale cvičit, zajímat se, jak si pomoci sám. 

Kateřina Kunzová - klientka
Má terapie očima odborníků

Jmenuji se Hana Volejníková, jsem fyzioterapeutka. Měla jsem profesionální štěstí, že jsem byla kdysi na správném místě ve správný čas-stala jsem se totiž první žačkou paní Ludmily Mojžíšové, tvůrkyní známé metody "Léčba některých druhů ženské sterility pomocí fysioterapie". Věnovala jsem se této metodě ve Fakultní porodnici v Brně- srovnávacím pracovišti k pražskému, aby se prokázalo,že tato metoda skutečně funguje. Toto se dokázalo i na mé výzkumné práci na toto téma. Během dalších let se ukázalo, že metoda Mojžíšové je nejenže ve 35% úspěšná, ale že jí lze ovlivnit i dysmenorrheu, dorzalgie, coccycodynie, retenci moče a že napomáhá příznivému průběhu těhotenství. Po smrti paní Mojžíšové/s jejím předchozím svolením a doporučením/ jsem se stala lektorkou této metody. Proškolila jsem více než 300 kolegyň. Jednou z prvních byla i kolegyně Marika Bajerová, která se věnuje této problematice stále. Soustavnou prací a vzděláváním se se stala jednou z mála fyzioterapeutek-mých žaček- které jaksi "vyčnívají" nad průměr nadšením, pílí, zvídavostí a zaujatostí pro problémy žen, které nemohou otěhotnět či potrácejí, mají bolestivou menstruaci, potíže v těhotenství nebo při porodu. Krom toho vydává ojedinělý, exklusivní a vysoce odborně na výši časopis "Umění fyzioterapie". Vždy, když na ni pomyslím, obdivuji se, co vše obsáhne - nevyjímaje její spokojenou rodinu.

Hana Volejníková
lektorka metody Ludmily Mojžíšové.

Hana Volejníková - první žačka a lektorka Ludmily Mojžíšové

Spolupráce s Marikou si velmi vážím. Setkání s ní,je pro mne vždy pohlazením na těle i na duši.
Má veliký dar empatie,kterou umí zařadit do péče o ženy. Jako jedna z mála nahlíží na tělo,jako na celek. Kde je potřeba opečovat fyzické tělo a zároveň vrátit do harmonie mysl. Pomáhá tělu si rozvzpomenout,že je dokonalý a posvátný chrám.
Změny, jež se dějí v těle ženy,která nosí pod srdíčkem své miminko,jsou veliké a zasluhují si jemnou a citlivou péči. A přesně takovou péči Marika ženám nabízí. Odbornost,jemnost,citlivost a pochopení je to,co najdou ženy v její ordinaci.
Vnímám,jak její péče příznivě působí na prožívání mateřství,průběh porodu i poporodní období. A za to velmi děkuji.

Zuzana Švancerová, porodní asistentka, 608 824 204, https://www.dotekyzrozeni.cz/wp/

Zuzana Švancerová - soukromá porodní asistentka

Ačkoliv jsem víc dula, než fyzioterapeutka, přesto bych se chtěla vyjádřit k práci Mariky Bajerové spíš jako bývalá kolegyně z oboru. Fyzioterapie je nejen o vědění, ale i o cítění. Aby v tomto oboru člověk uspěl, musí mít nejen znalosti, ale dostatek pokory, zvídavost a pozorovací schopnost. Problém s čím klient přichází, je jen malá část celkového příběhu. Fyzioterapeut, který se snaží chápat tyto souvislosti, je na správné cestě k úspěchu. Marice nechybí ani znalosti, ani patřičný cit. Její celostní myšlení z ní dělají výbornou terapeutku, která má skvělé výsledky hlavně v gynekologické fyzioterapii. Ráda ji klientkám doporučuji. Jana Čurdová tel. 606 720 987, www.dulyservis.webnode.cz

Jana Čurdová - dula, fyzioterapeutka

Vnímá-li se žena, naslouchá-li si a projevuje-li se v souladu se sebou, je vysoká pravděpodobnost zdraví a uvědomování si souvislostí života. Jelikož se učíme životem, ne vždy se cítíme a ne vždy víme co se nám děje - poté je skvělé nalézt průvodce. Marika je svojí profesionalitou průvodcem pro tělo a mysl, svými zkušenostmi a poznáním může jít hluboko a být tak průvodcem pro duši. Nabízí prostor, kde se žena může zcelit. Děkuji Ti za dary, které přinášíš prací - posláním. 

MUDr. Klára Gebhartová - gynekoložka

Jako porodní asistentka vnímám obrovský vliv toho, jak se žena vědomě připravuje na příchod dítěte. V současné době se mnoho žen setkává s obtížemi při početí, s problémem udržet těhotenství. Období gravidity mohou znepříjemnit fyzické neduhy, bolesti zad, uvolněné nebo naopak stažené svaly pánevního dna. Průběh porodu je samostatnou kapitolou. Ošetření ženy před porodem zkušeným fyzioterapeutem, může mít velmi pozitivní vliv na jeho průběh. S paní Marikou jsem v kontaktu již více let. Neznám jinou fyzioterapeutku, kterou bych mohla více doporučit. Profesionální přístup, vysoká odbornost a navíc empatie je součástí jejího celostního přístupu při řešení osobních příběhů klientek. Marika je člověk s otevřeným srdcem,velmi milá, vzdělaná a ochotná pomáhat. Pokud potřebuji pro své klientky odborníka na fyzioterapii, neznám nikoho lepšího. Přeji, ať se jí v její práci stále daří.
Mgr.Pavla Kasparková
tel: 603 734 210
www.samandiriel.webnode.cz

Mgr. Pavla Kasparková - porodní asistentka
Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář