Jak pracovat s necitlivostí jizvy po porodu císařskou cestou?

Mgr. Marika Bajerová

"Jak pracovat s necitlivostí jizvy po porodu SC?"


Na snížení citlivosti v oblasti jizvy, respektive plošného prostoru nad jizvou, má vliv narušení kožních nervů při porodu císařským řezem (dále jen SC). Nejedná se o chybu porodníka, je to zcela běžný jev daný způsobem vedení porodu. Ze svalové tkáně do podkoží vedou nervově-cévní svazky, které zajišťují citlivost kůže břicha - jejich přerušením dojde k výpadku kožní senzitivity.
Periferní nervová tkáň potřebuje pro regeneraci svůj čas, aby se citlivost obnovila. Regenerace je poměrně individuální, zhruba po 3 měsících můžete vnímat zlepšení. U některých žen může návrat do normy trvat o něco déle, 12-18 měsíců. Mám vypozorováno, že rychleji se citlivost navrací tam, kde není otok.
Jizva představuje na lokální úrovni bariéru v toku lymfy a mechanickou překážku, která ovlivňuje veškeré okolní měkké tkáně. Vyskytuje se zprvu smíšený otok, který se na necitlivosti břišního svalstva také podílí. Otok může přejít do chronické fáze, kdy se jedná o stagnaci tekutiny povrchového lymfatického řečiště a změní vnímání hluboké i povrchové. Pro zlepšení stavu kožního vnímání je důležité otok eliminovat, protože kromě změny vnímání otok také reflexně způsobí svalový útlum a může se stát zdrojem bolesti.
Jaké možnosti příznivě ovlivnit tento stav tedy máme?

 
1. DOTEK, TŘENÍ, ŠTÍPÁNÍ, KONTAKT


Po 12-24 hodinách je odstraněno krytí jizvy. Tak jak jsem psala v kapitole pro snížení poporodní bolesti, pro vnímání jizvy jsou první doteky na jizvu a okolí jizvy zásadní. Jizvy se vědomě (!) dotýkejte, jemně ji hlaďte. Je to důležitý začátek pro přijetí jizvy do svého života. Láskyplná péče o jizvu se Vám v dobrém vrátí zpět v podobě fyziologického hojení. 
První dny až týdny je zcela normální, že cítíte oblast nad jizvou výrazně méně. Netlačte na jizvu, ale zařaďte TŘENÍ, které pomáhá probouzet citlivost. Jizvu a znecitlivěnou oblast nad jizvou třete jemně, ale intenzivně, bez velkého tlaku (připodobnění - jakoby Vás štípl komár a Vy si píchnutí intenzivně třete, aby nesvědilo). 
Tzv. bodovou tlakovou masáž nedoporučuji, vysvětlení proč je podrobně popsáno v 5. čísle odborného časopisu Časopis Umění fyzioterapie. Přikláním se k jemným fasciovým a lymfatickým technikám. Je jedno, jestli je jizva stará měsíc nebo několik let, pečujte o ni stejně. 
3-4 týdny po porodu zařaďte jemné ŠTÍPÁNÍ jizvy a podbřišku. Štípání je dobrým stimulujícím prvkem periferní inervace.
Při kojení si pokládejte miminko na své břicho. Nechejte miminko, ať se nožičkami pohybuje po jizvě a podbřišku. KONTAKT DĚTSKÝCH NOŽIČEK zcitlivuje oblast podbřišku. Často odpočívejte vleže na zádech s miminkem na Vašem břiše.


2. SPRCHOVÁNÍ


Den po porodu, kdy je odstraněno krytí jizvy, si můžete poprvé jizvu osprchovat. Kontakt vody je vnímán příjemně, pomáhá proti otoku, příznivě vstupuje do fáze hojení rány a působí analgeticky. První oplach jizvy doporučuji vlažnou až studenou vodou, má to pro probouzení citlivosti svůj význam. Doma si často sprchujte jizvu - střídejte vlažnou a studenou vodu a střídejte také intenzitu tekoucí vody - chvíli nechte vodu téct jemně, poté nechte působit silnější proud vody. Nic nesmí být bolestivé, naopak mělo by Vám být stimulační sprchování příjemné. Jakmile je jizva zhojená, ale tkáň je stále necitlivá, zařaďte FROTÝROVÁNÍ ručníkem po každém sprchování. 


3. VIBRACE, POKLEPY


Jemným chvěním "natřepávejte" tkáně v oblasti jizvy a nad jizvou, přidejte poklepávání prsty - lehce prsty bubnujte na podbřišek. Výborně reaguje tkáň na vibrace - osobně moc ráda používám hudební nástroj kalimbu (palcové piano). Položte si kalimbu na podbřišek a prostě brnkejte - tento nástroj je tak jednoduchý a dokáže vyloudit moc příjemné léčivé silné vibrace. Ráda také používám tibetskou mísu - položte si jí na podbřišek a hrajte.


4.  OVLIVNĚNÍ OTOKU a ODTOKU LYMFY


Velkou měrou se na snížené citlivosti podílí otok. Zpočátku se jedná o smíšený pooperační otok, později může přejít do chronického lymfatického otoku. Čím menší otok, tím větší šance pro lepší citlivost. 
Pozor na oblečení - povrchový lymfatický systém potřebuje volnost, aby nedocházelo ke stagnaci lymfy. Používejte kalhotky bez lemu, který neškrtí lymfatický oběh v tříslech ani v podbřišku. Pozor také na kalhoty a punčochy, které mohou zaškrcovat lymfatický oběh nejen v tříslech a podbřišku, ale také v podkolenních jamkách. Povrchový lymfatický systém se nachází v podkoží a zamezit jeho fyziologický průběh lze nevhodným oblečením snadno. Ženám po porodu SC prostě kalhoty nepatří, noste volné sukně, optimálně šaty. 
Otok lze ovlivnit lymfatickou masáží nebo např. lymfatickým kineziotejpováním. Navštivte zkušeného fyzioterapeuta a nechte se odborně vyšetřit a ošetřit.

5. DÝCHÁNÍ


Dýchání je optimálním pomocníkem pro příznivé ovlivnění otoku. Ležte na břiše, ruce si dejte na podbřišek a dýchejte cíleně do břicha - nádech do Vašich dlaní, při výdechu stáhnout břicho co nejvíce od podložky. Vyhovující je rytmus a síla, která se využívá při jógovém břišním dýchání - tzv. bhastrika. 7x nádech a výdech v poloze vleže na břiše, vsedě, ve stoji.


6.  VYUŽÍVÁNÍ OPORY


Ať jste první den po porodu nebo několik měsíců, ať jste po ošetření fyzioterapeutem (což je optimální) nebo jste cvičila břišní dýchání - zavažte podbřišek do šátku (viz kapitola ovlivnění bolesti). Pokud Vás čeká náročnější fyzická aktivita (pozor, po dobu 4 měsíců byste se měla maximálně šetřit a nenosit větší zátěž než miminko), poskytněte břichu oporu šátkem. Každá maminka po porodu SC ví, jak snadno si lze "vyrobit" pozátěžový otok nad jizvou.

 

Přeji Vám, ať jsou Vaše dny protkány radostí a láskou. 
www.gynekologicka-fyzioterapie.cz

Chcete-li článek nebo některé věty z článku citovat pro Vaše potřeby (diplomová práce studentů, články do blogu apod.) kontaktujte mne prosím pro případný souhlas na emailu: info@rehabilitace-bajerova.cz 

foto: depositphotos.com

Ochrana autorských práv:

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatně či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Při porušení autorského práva budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme právo vyzvat rušitele, aby se zdržel zásahů do našich práv, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Ve složitějších případech bude přistoupeno k dodržení práva právnickou cestou. Dále máme nárok na vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé autorské odměny, ale také postih správněprávní či trestněprávní.

Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář