Terapie žen v těhotenství

Pracuji s těhotnými ženami, které se potýkají s potížemi na pohybovém systému - bolesti zad, kříží, kostrče, symfýzy, bolesti hlavy, kyčlí, dušnost, aj. Praxe ukázala, že díky optimalizaci napětí svalů pánevního dna (per rectum) a okolních měkkých tkání, díky zlepšení celkového nastavení těla a zlepšení vnímání svého těla, se výrazně zkracuje první doba porodní a usnadňuje druhá doba porodní (ženy porodí bez zranění na tkáních hráze). Pro přípravu k porodu je nutné, aby mne žena začala navštěvovat nejpozději od 34. týdne těhotenství. Optimálně s ženami pracuji od prvních týdnů těhotenství.   

Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář