Zde najdete nabídku odborných kurzů pro zdravotníky

nabídka odborných kurzů pro fyzioterapeuty, porodní asistentky a lékaře 

vzdělávání ve fyzioterapii, gynekologii a porodní asistenci

www.fyzioterapie-vzdelavani.cz

 

Workshop pro zdravotníky s MUDr. Helenou Máslovou - téma Psychogynekologie

Na celodenním workshopu nás psychosomaticky smýšlející gynekoložka MUDr. Helena Máslová prakticky provede tématem "Psychogynekologie". 

Kurz je určený pro poskytovatele péče (fyzioterapeuti, lékaři, porodní asistentky, aj.), kteří přicházejí do kontaktu se ženami, které mají potíže otěhotnět, donosit své dítě, se ženami s poruchami menstruačního cyklu a s mnoha dalšími.

MUDr. Helena Máslová o psychogynekologii říká:

"Hubené dívky bez menstruace, ženy s paralyzující bolestí na začátku menstruace, ženy po čtyřicítce, co mají silné profuzní menstruační krvácení, ženy neplodné a ženy potrácející, to jsou pacientky, pro které má klinická gynekologie v nabídce hormonální preparáty, kyretáž či IVF asistenci. Většinou se tyto ženy v ordinaci praktického gynekologa nedočkají ani otázky na partnerství či kvalitu života. Dlouholeté zkušenosti z praxe dokazují, že je možné psychosomaticky ovlivnit endorkinní relaese okruhy, které řídí svou vlastní aktivitu na základě negativních a pozitivních zpětnovazebných mechanizmů. Např. pokud tuková tkáň nedodá do okruhu leptin, nespustí se kaskáda vedoucí k menstruaci. Je tedy obrovskou chybou léčit amenoreu mentální anorektičky hormonální antikoncepcí. Psychogynekologie se snaží někdy až detektivním pátráním zjistit etiologii hormonální nerovnováhy, nepřiměřené imunitní reakce či ztráty hostitelského mateřského instinktu a nabídnout neinvazivní řešení."

Termín workshopu:

pátek 22.5.2020 10:00 - 18:00 (čas ještě bude včas upřesněn) - plně obsazeno

sobota 3.10.2020 10:00 - 18:00

Cena workshopu:

3500,- včetně DPH 

Místo konání:

Kulturní dům v Příboře, Velký salónek 2. NP

Elektronické přihlášky:

https://www.fyzioterapie-vzdelavani.cz/

Organizátorka:

Mgr. Marika Bajerová - kancelářské hodiny mám pouze 1x týdně, prosím o shovívavost, každému odpovím

info@rehabilitace-bajerova.cz

 

Číst dál
Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu - učení Clary Lewitové

Kurz je součástí cyklu odborných kurzů "Fyzioterapie funkce", učení funkčního myšlení Clary Lewitové při léčbě těhotných žen a žen po porodu.

Kurz je podmíněn absolvováním 1. části Fyzioterapie funkce - kurzu Formy-funkce-facilitace a 2. části Pohyb a stabilita (podmínka se týká fyzioterapeutů, nikoliv porodních asistentek a lékařů, gynekologové-porodníci mají přednost).

"Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování - funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu. Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností reagulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při ČTENÍ, DIALOGU i UČENÍ vycházíme z CELKU pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto CELKU."

TERMÍN:

31.10.2019 - 3.11.2019 - kurz plně obsazen

kurz začíná ve čtrtek 31.10.2019 v 13:00 prezencí a končí v neděli 3.11.2019 v 13:00 

MÍSTO KONÁNÍ:

Kulturní dům Příbor, Velký salónek 2.NP

PROGRAM KURZU:

čtvrtek 31.10.2019 

13:00 - 14:00 prezence

14:00 - 18:00 základní funkce - prostor a nesení; možnosti změnit napětí tkání a vnímání

prostor: pánev, břicho, hrudník + dech

jak, kam, kdy se může prostor zvětšovat

jak, kdy, proč je třeba prostor ohraničit

18:00 - 19:00 večeře

19:00 - 20:30 denní režim, oblečení, pasivní opory, tape

pátek 1.11.2019

8:00 - 12:00 aktivita břišní stěny, schopnost účinně vytlačit

nesení: nohy, dolní končetiny

12:00 - 14:00 obědová pauza

14:00 - 18:00 pánev: aktivita, stabilita

pánevní dno: funkce, palpace, ošetření podle nálezu

sobota 2.11.2019

8:00 - 12:00 porodní proces

co je důležité vědět o poloze dítěte

dítě v příliš volném prostoru, dítě v těsném prostoru

sed, zácpa

12:00 - 14:00 oběd

14:00 - 18:00 palpace dítěte v děloze (na těhotných maminkách)

vyšetření těhotných maminek pohledem, klinická úvaha, terapeutický vstup

respekt k mamince, respekt k dítěti

19:00 - 20:30 riziková těhotenství, rozpoznání patologického těhotenství - přednáška lékaře

neděle 3.11.2019

8:00 - 12:00 změny napětí a stability po porodu

diastáza

vyšetření maminek po porodu, klinická úvaha, terapeutický vstup

12:00 - 13:00 otázky, odpovědi, diskuze

13:00 ukončení kurzu

UČITELÉ KURZU:

Bc. Clara Lewitová (fyzioterapeutka, zakladatelka učení Fyzioterapie funkce)

Mgr. Marika Bajerová (fyzioterapeutka, žačka Clary Lewitové)

Mgr. et Bc. Iva Korábová (porodní asistentka a psycholožka)

MUDr. Richard Špaček (vedoucí lékař porodních sálů, gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava)

CENA:

8.900,- včetně DPH (CENA PRO ROK 2020 bude DRAŽŠÍ s ohledem na podloužení programu), drobné občerstvení na kurzu (lze přikoupit obědy, případně večeře)

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA:

https://www.rehabilitace-bajerova.cz/kurzy-a-konference/ 

sjeďtě myší na elektronickou přihlášku a v kurzech vyberte Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu - učení Clary Lewitové

SEBOU VEZMĚTE:

dlouhou sukni (kvůli vyšetření per rectum), 2x malý ručník nebo dětskou látkovou plenu

PODMÍNKY K ÚČASTI:

na kurzu se budete mimo jiné učit diagnosticky a terapeuticky pracovat s pánevním dnem, budete na sobě palpovat pánevní dno per rectum - podmínka pro absolvování, v případě odmítnutí nelze absolvovat kurz

fyzioterapeuté musí být absolventi kurzů Formy-funkce-facilitace a Pohybu a stability

TIPY NA UBYTOVÁNÍ:

zde najdete odkazy na ubytování blízko místa konání kurzu, prosím rezervujte si ubytování včas!

http://www.stflorian.cz/

http://www.penzion-pribor.cz/

http://www.pribor-ubytovani.cz/

http://www.siesta55.cz/

https://www.accommodation-pribor.com/

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Mgr. Marika Bajerová, žačka Bc. Clary Lewitové a asistentka při výuce kurzů Fyzioterapie funkce - prosím, raději mi pište SMS nebo email - v průběhu několika dní vždy odpovím (kancelářské hodiny mám pouze 1x týdně), děkuji Vám!

info@rehabilitace-bajerova.cz

+420 728 959 344

Číst dál
Fyzioterapie těhotné ženy a diagnostické metody porodní asistentky pro fyzioterapeuty

Anotace kurzu:

Kurz je určen k získání nových dovedností při péči o těhotnou ženu. Ukážeme si vyšetření a terapii těhotné maminky z pohledu fyzioterapie a porodní asistence. Podstatná praktická část kurzu bude věnována palpaci dělohy a zjištění polohy dítěte.

V teoretické části přednesené porodní asistentkou se budeme zabývat polohou a postavením dítěte v děloze, porodním mechanismem, zadním postavením a možnostmi změny polohy dítěte pomocí metod Spining babies a mexického šátku Rebozo či polohováním ženy. Dále si řekneme známky hrozícího předčasného porodu a možné techniky, jak tomuto riziku zabránit. Po teoretickém úvodu si ukážeme vyšetření těhotenského bříška, palpaci dělohy, měření velikosti dělohy v konkrétním týdnu těhotenství a zevní palpaci dítěte v děloze. Každá dvojice fyzioterapeutů bude vyšetřovat a zjišťovat polohu dítěte u přidělené těhotné maminky pod vedením a dohledem porodní asistentky. Budeme se učit, jak rozpoznat polohu hlavičkou a polohu koncem pánevním, pravé a levé postavení, přední a zadní pozici a jaká je ideální poloha dítěte pro porod. Každý účastník bude mít možnost zevního vyšetření na ženě v třetím trimestru gravidity. Na kurzu bude současně přítomno šest těhotných žen. Dále se zaměříme na časté potíže těhotných žen a možnosti řešení z pohledu porodní asistentky a fyzioterapie.

V teoretické části přednesené fyzioterapeutkou se budeme věnovat problematice tvrdnutí těhotenského břicha následkem poruch napětí měkkých tkání a kloubních blokád a poruchám postavení plodu vlivem tělesného nastavení těhotné ženy. V praktické části bude ukázáno podrobné vyšetření a určení terapeutické dohody s ukázkou terapie – to vše ve spolupráci s těhotnou ženou a přítomnou porodní asistentkou.

 

Program kurzu:

Teoretická část

9:30 – 10:30 Problematika tvrdnutí břicha v těhotenství a poruchy postavení plodu z pohledu fyzioterapie

10:30 - 12:00 Porodní  mechanismus, nepravidelnost polohy a postavení plodu (zadní pozice, poloha koncem pánevním) – diagnostika a následná terapie pomocí šátku Rebozo a polohování těhotné ženy; známky a prevence předčasného porodu

12:00 – 12:45 Obědová pauza

Praktická porodnická část (probíhá ve dvojicích, každé dvojici je přidělena jedna těhotná maminka pod dohledem zkušené porodní asistentky)

12:45 – 14:45 Trénink palpace dělohy a polohy dítěte, vyšetření těhotenského bříška a velikosti dělohy v konkrétním týdnu těhotenství, ukázka nápravy polohy dítěte dle Spinning babies a pomocí reboza

14:45 – 15:15 Kávová pauza

Praktická fyzioterapeutická část

15:15 – 16:30 Vyšetření těhotné maminky a ukázka terapie

16:30 – 17:00 diskuze a závěry vyšetření a zjištění celého dne, předání certifikátů

 

Lektorky:

Mgr. Marika Bajerová (fyzioterapeutka)

Mgr. Sabina Trojková (porodní asistentka)

Mgr. et Bc. Iva Korábová (porodní asistentka a psycholožka)

 

Místo konání:

Kulturní dům v Příboře, Velký salónek, 2. patro

 

Termín:

sobota 13.4.2019, 9:30-17:00 - KURZ PLNĚ OBSAZEN

sobota 29.6.2019, 9:30-17:00 - KURZ PLNĚ OBSAZEN, přihlásit se můžete jako náhradník, viz elektronická přihláška

 

Elektronická přihláška: 

www.fyzioterapie-vzdelavani.cz (klikněte na odkaz a srolujte myší na elektronickou přihlášku, tam prosím vyberte Váš kurz)

 

 

Cena:

4.500,- vč. DPH (v ceně je kurzovné, certifikát o absolvování odborného kurzu - bude zažádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIPA a UNIFY)

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci pro porodní asistentky.

!kurz je vzhledem ke své praktické části určen pouze pro 12 účastnic!

 

Platba: Po vyplnění přihlášky Vás bude kontaktovat paní ekonomka a navede Vás k platbě. V případě nemožnosti účasti a nenalezení náhradníka kurzovné propadá 6 týdnů před konáním.

 

Informace, pořadatelka: Mgr. Marika Bajerová, prosím, raději mi pište SMS nebo email - v průběhu několika dní vždy odpovím (kancelářské hodiny mám pouze 1x týdně) info@rehabilitace-bajerova.cz, +420 728 959 344

Číst dál
Těhotné ženy a péče o ně

Kurz je určený pro lékaře (gynekology, rehabilitační lékaře pracující s těhotnými ženami) a pro porodní asistentky. 

Termín:  10.–11.11. 2018 KURZ PLNĚ OBSAZEN, plánujeme otevřít jediný kurz v roce 2019, sledujte prosím web

Místo konání: Velký salónek v Kulturním domě v Příboře - https://kulturnidum.pribor.eu/

Cena: bude stanovena aktuální cena (v ceně je kurzovné, certifikát o absolvování odborného kurzu s udělením souhlasného stanoviska UNIPA, občerstvení)

Lektorka:

Bc. Clara Lewitová (lektorka a fyzioterapeutka, zakladatelka terapeutického konceptu Fyzioterapie funkce)

Asistentka:

Mgr. Marika Bajerová (fyzioterapeutka a žačka Clary Lewitové)

Anotace kurzu: Zcela výjimečný a ojedinělý kurz vedený zakladatelkou terapeutického konceptu Fyzioterapie funkce Bc. Clarou Lewitovou, která se rozhodla kurz otevřít na základě proseb ze strany gynekologů a porodních asistentek.

Elektronická přihláška: kurz PLNĚ OBSAZEN 

Platba: Po vyplnění přihlášky Vás bude kontaktovat paní ekonomka a navede Vás k platbě. V případě nemožnosti účasti a nenalezení náhradníka kurzovné propadá 6 týdnů před konáním.

Program kurzu:

SOBOTA 10.11.2018

10:00 - 18:00

1. Vyšetření pohledem: co vypovídá forma těla

2. Odhad celkového stavu a kondice

3. Nohy, dolní končetiny: otoky, křečové žíly - péče

funkce nohou - vyšetření, aktivní práce

4. Boty, punčochy, oblečení

5. Napětí tkání a svalů: vyšetření

změna pasivní (rukou terapeuta)

změna aktivní

proč, jak napětí měnit (koordinace)

6. Dech, jeho změny v těhotenství, aktivní práce s dechem

NEDĚLE 11.11.2018

9:00 - 14:00

7. Cílená práce na břiše těhotné ženy (ovlivnění vnitřního prostoru)

8. Poznámky k životosprávě (i polohování a pásy)

9. Diskuze

Celkový čas 12 hodin výuky (á 60 minut), teorie + praxe.

Potřebujete psací potřeby, volné oblečení, vhodné spodní prádlo (budeme pracovat též na sobě navzájem).

 

Informace, pořadatelka kurzu: 

Mgr. Marika Bajerová, žačka Bc. Clary Lewitové a asistentka při výuce kurzů Fyzioterapie funkce - prosím, raději mi pište SMS nebo email - v průběhu několika dní vždy odpovím (kancelářské hodiny mám pouze 1x týdně) info@rehabilitace-bajerova.cz, +420 728 959 344

Číst dál
Spolupracuji
Partneři
Napište mi zprávu
Kontaktní formulář